Курси 
(ПОРОЖНІЙ) Методика розв'язування олімпіадних задач
(ПОРОЖНІЙ) Теоретична фізика
Марковські та напівмарковські процеси у стохостичних моделях системІнформація
Історія математики
Основи геометрії
Вибрані питання ріманової геометріїІнформація
Вибрані питання алгебри і початків аналізу
Варіаційне числення і методи оптимізації (мат.+стат., бак., 8 сем.)Інформація
Гібридні інтегральні перетворення (мат., бак., 8 сем.)Інформація
Задачі дифузії і теплопровідності (мат., бак., 8 сем.)Інформація
Додаткові розділи теорії функційІнформація
Еквівалентність лінійних операторів