• Frontend-розробка Web-додатків.  Курс призначений для тих, хто вже знайомий з синтаксисом, основними можливостями HTML, CSS та JavaScript і бажає  засвоїти технології та практики, що використовуються для побудови клієнтської частини сучасних Web-сайтів.  Протягом курсу будуть розглянуті нові можливості HTML5 та CSS3, динамічна мова стилів LESS, популярна JavaScript-бібліотека JQuery та набір інструментів Twitter Bootstrap. Особлива увага в курсі приділяється питанням взаємодії клієнтської частини додатку з сервером з використанням JavaScript-фреймворку  AngularJS, формату передачі даних JSON, а також архітектурі REST.

    Guest access: Frontend-розробка Web-додатків
  • Даний курс присвячений моделюванню фізичних процесів, які приводять до задач матфізики, при цьому використовується інтегро-інтерполяційний метод, який є досить загальним способом побудови різницевих схем для стаціонарних і нестаціонарних задач з однією чи декількома просторовими змінними для лінійних і нелінійних рівнянь. Цим методом можна отримати збіжні схеми у випадку розривних коефіцієнтів.
  • „Операційні системи”

    Курс розроблений з метою ознайомлення студентів із фундаментальними принципами проектування і реалізації операційних систем, дозволяє ознайомитися з окремими аспектами функціонування операційних систем на практиці. Завданням вивчення дисципліни є сформувати у студентів уявлення про будову та принципи роботи, стан і перспективи розвитку сучасних операційних систем.

  • Метою курсу є детальне вивчення технології створення активних Web-документів за допомогою PHP, а також спільне застосування PHP і MySQL для розробки високоефективних і інтерактивних Web-сайтів з динамічним вмістимим.

    Для досягнення мети передбачається вивчення таких основних розділів: Використання PHP. Технології застосування PHP. PHP і MySQL.