Дана категорія буде видалена в процесі обміну курсів!!!!

Обов'язково зробити собі резервні копії своїх курсів.

Підкатегорії
Кафедра прикладної математики
Кафедра системного аналізу і страхової та фінансової математики
Кафедра математичного моделювання
Кафедра математичного аналізу
Кафедра диференціальних рівнянь
Кафедра алгебри та інформатики