Підкатегорії
Студентські курси
 • Курс “Використання обчислювальної техніки у навчальному процесі” призначений сформувати у студентів знання, уміння та навички, необхідні для навчання інформатики, використання засобів сучасної інформаційної технології при викладанні інших предметів.

  Даний курс повинен розкрити значення обчислювальної техніки не тільки у навчальному процесі, а і в загальній і професійній освіті людини, забезпечити знання студентами таких понять, як сучасні засоби обчислювальної техніки, їх призначення і класифікація, типи шкільних ПЕОМ, основні характеристики шкільних ПЕОМ, типовий шкільний кабінет обчислювальної техніки, його призначення і обладнання, локальна мережа шкільних ПЕОМ, її функції і дидактичні можливості, основні види застосування ПЕОМ у навчальному процесі, створення і впровадження інформаційної технології навчання; недоліки і переваги комп’ютерного навчання; ПЕОМ як предмет навчання; види ППЗ; класифікація ППЗ; інструментальні засоби створення ППЗ; гіпертекстові системи; особливості організації і управління діяльності учнів у системі учень-вчитель-комп’ютер; теорія поетапного формування розумових дій і принципи використання ПЕОМ у навчальному процесі; перспективи використання обчислювальної техніки у сфері освіти; інформаційно-довідкові системи; можливості створення і зберігання в пам’яті ПЕОМ історії навчання кожного учня.

 • Мета викладання курсу: Курс "Основи WEB-дизайну та мультимедіа технології" включає: поняття мультимедіа технології; засоби мультимедіа технології; етапи і технологія створення продуктів мультимедіа технології; конструювання програмних засобів мультимедіа технології; конфігурація технічних засобів мультимедіа технології; реалізація статичних і динамічних процесів на мультимедіа засобах.

  Завдання вивчення курсу: Фахівець, що спеціалізується в області інформатики повинен :

  • мати представлення: про поняття інформаційної системи, її складових частин, динамічний опис інформаційної системи; про можливості нових інформаційних технологій і шляхи їх застосування в технічних областях; про вплив комп'ютерної технології на наочність інформації; про представлення відеоінформації в інформаційних системах, про застосування інтерактивної графіки;

  • ставити і вирішувати завдання, пов'язані з організацією діалогу між людиною і інформаційною системою, засобами наявного інструментарію;

  • проводити вибирання інтерфейсних засобів, при побудові інформаційних систем;

  Знати: інструментальні засоби комп'ютерної графіки і графічного діалогу в інформаційних системах; інструментальні засоби введення і редагування звукових фрагментів;

  При вивченні курсу передбачається знання учбового матеріалу курсу "Інформаційні системи", що дозволяє розробку будь-якого мультимедіа продукту розглядається з точки розробки інформаційної системи. Студенти повинні мати уявлення про можливості, які має апаратура машин і е програмне забезпечення. Студенти повинні знати про можливість нарощування технічних засобів комп'ютера і підключення до машини пристроїв введення інформації (відео і аудіомагнітофонів, цифрових камер, сканерів) і демонстраційної техніки (моніторів, телевізорів, мультимедійних проекторів).