Методи теорії самоспряжених операторів
(Методи теорії самоспряжених операторів _1)

Теорія самоспряжених операторів є важливим розділом функціонального аналізу, методи якої широко використовуються як у математиці, так і у суміжних дисциплінах.

Метою дисципліни є ознайомлення студентів з основами теорії самоспряжених операторів у гільбертовому просторі та її застосуваннями.

У результаті вивчення дисципліни студенти повинні:

Знати:

- основні поняття та твердження теорії необмежених операторів у гільбертовому просторі;

- основні поняття та твердження спектральної теорії самоспряжених операторів

- основи теорії позитивних та негативних просторів, побудованих за самоспряженим оператором.

Вміти:

- застосовувати вивчений матеріал при розв’язуванні конкретних задач математичної фізики, математичного та функціонального аналізу.