Науковий семінар (мат., бак., 6 сем.)
(Науковий семінар (мат., бак., 6 сем.))

Мета курсу полягає в тому, щоб ознайомити студентів з асимптотичним інтегруванням диференціальних рівнянь, та деякими методами розв'язання двоточкових крайових задач.

Для засвоєння курсу студенту необхідно володіти університетським курсом  диференціальних рівнянь (6.080101/02/2.2.7*, розділами лінійної алгебри (6.08.0101/01/2.2.3* та математичним аналізом (6.080101/03/2.2.2*.

Студент повинен знати формування основних теорем асимптотичного інтегрування диференціальних рівнянь, та перетворювати крайову задачу для лінійних звичайних диференціальних рівнянь в задачу Коші.

Студент повинен вміти застосовувати теоретичний матеріал для розв'язання як теоретичних так і практичних задач в інженерно-технічних дослідженнях.

Освітньо-кваліфікаційний рівень – бакалавр, математика, 2 кредити

81 годин

3 години аудиторних

обов’язкова дисципліна

6 семестр

36 год – лекції, 18 год – практичні, 27 год – самостійна робота, залік.