Історія і методологія математики (мат., спец.+маг., 9 сем.)
(Історія і методологія математики (мат., спец.+маг., 9 сем.)

Мета курсу скласти цілісне уявлення про математику, її сучасний стан, виникнення і шляхи розвитку, її місце в системі наукових знань людства.

Студент повинен знати як виникли поняття, ідеї, математичні методи, як історично склалися окремі математичні теорії; характер і особливості розвитку математики в окремих народів в певні історичні періоди, а також вміст, внесений в розвиток математики великими вченими минулого, і, в першу чергу, вітчизняними вченими.

Студент повинен вміти аналізувати об’єктивні закони розвитку математики, розвивати багатогранні зв’язки математики, особливо зв'язок математики з практичними потребами і діяльністю людей, з розвитком інших наук; виявляти вплив економічної і соціальної структури суспільства на вміст та характер розвитку математики, роль цілого народу, особливості вчених та колективів учених (математичних шкіл).

 

Дисципліна читається протягом 9-го семестру на п’ятому курсі. Всього годин – 54; лекційних – 34год; самостійна робота студента – 20 год.