Задачі дифузії і теплопровідності (мат., бак., 8 сем.)
(Задачі дифузії і теплопровідності (мат., бак., 8 сем.))

Мета курсу ознайомлення студентів з фізичними задачами про поширення тепла у різних тілах, задачами дифузії, радіоактивного розпаду та іншими фізичними процесами.

Пропонуються різні підходи для виводу математичних моделей, які описують ці процеси.

Студент повинен знати математичні методи дослідження та вміти застосовувати їх для розв'язання конкретних задач.

Заняття проводяться у вигляді семінарів, на яких студенти доповідають програмовий матеріал і дають відповіді на контрольні питання. Впродовж семестру студенти виконують дві контрольні роботи з індивідуальним завданням кожному та залікову роботу в кінці семестру.

Вивчення дисципліни здійснюється за двома змістовними модулями

 

Освітньо-кваліфікаційний рівень – бакалавр.

144 години,

К-сть кредитів: 3,

вибіркова дисципліна

8 семестр

39 год – аудиторних,  105 – самостійна робота, екзамен.