Еліптичні крайові задачі 2-го порядку (мат., бак., 7 сем.)
(Еліптичні крайові задачі 2-го порядку (мат., бак., 7 сем.))

Мета курсу: ознайомити студентів з крайовими задачами для рівнянь ІІ-го порядку еліптичного типу та методами їх розв’язування.

У результаті вивчення курсу студент повинен знати: як ставляться крайові задачі для еліптичних рівнянь ІІ-го порядку, алгоритми побудови їх розв’язку за допомогою редукції до інтегральних рівнянь, використовуючи відповідні потенціали простого та подвійного шарів.

У результаті вивчення курсу студент повинен вміти: застосовувати алгоритми до розв’язання конкретних задач.