Диференціальні та інтегральні рівняння (фіз.фіз+фіз.пф.+фіз.зах.+фіз.фт., бак., 3 сем.)
(Диференціальні та інтегральні рівняння (фіз.фіз+фіз.пф)

Мета курсу полягає в тому, щоб студент оволодів необхідними математичними знаннями та методами, які використовуються в процесі навчання, розкрити широке застосування диференціальних та інтегральних задач  в прикладних задачах та дослідженнях.

Студент повинен знати формулювання основних означень, понять, теорем, та їх доведення в межах програми. Основні методи розв’язування диференціальних та інтегральних рівнянь, які пропонуються програмою.

Студент  повинен вміти застосувати теоретичний матеріал до розв’язання задач і  прикладів, які пропонуються в даній дисципліні, а також виникають в процесі навчання і потребують знань з цієї дисципліни.

Освітньо-кваліфікаційний рівень – бакалавр, фізика, прикладна фізика, фізика твердого тіла, захист інформації.

3 кредити

108 годин

4 години аудиторних

обов’язкова дисципліна

3 семестр

34 год – лекції, 34 год – практичні, 40 год – самостійна робота, екзамен.