Диференціальні рівняння (інф.(ФКН), бак., 3 сем.)
(Диференціальні рівняння (інф.(ФКН), бак., 3 сем.))

Диференціальні рівняння є природнім продовженням математичних дисциплін першого курсу і основою для вивчення і дослідження рівнянь з частинними похідними, математичних методів моделювання тощо.

Мета курсу полягає в тому, щоб студент оволодів необхідними математичними знаннями та методами, які використовуються у процесі вивчення курсу. Розкрити широке застосування диференціальних рівнянь в прикладних задачах та дослідженнях.

Студент повинен знати формулювання основних означень, понять, теорем, та їх доведення в межах для рівнянь першого та вищих порядків, систем диференціальних, основні методи диференціальних рівнянь та рівнянь першого порядку з частинними похідними.

Студент повинен вміти застосовувати теоретичний матеріал до розв'язання задач і прикладів, досліджувати на стійкість розв’язки рівнянь та систем,  які пропонуються як у даному курсі, так і в процесі подальшого навчання.

Освітньо-кваліфікаційний рівень – бакалавр, інформатика.

6 кредити

216 годин

6 години аудиторних

обов’язкова дисципліна

3 семестр

70 год – лекції, 35 год – практичні, 111 год – самостійна робота, екзамен.