Актуарна математика та комп'ютерні технології страхування життя та майна
(Актуарна математика)

 1.1. Мета викладання дисципліни: ознайомитись з  моделями індивідуальних позовів, моделями процесу позові та короткостроковими моделями функціонування страхової кампанії, з методами точного і наближеного розрахунку ймовірності банкрутства в рамках моделі індивідуального та колективного ризику, розглянути можливості аналізу ризику страхової компанії за допомогою ЕОМ.

1.2. Завдання вивчення дисципліни: навчити студентів основним застосуванням методів теорії ризику для розв’язання конкретних задач.

1.3. Компетенції, якими має оволодіти студент у процесі вивчення дисципліни: у результаті вивчення дисципліни студенти повинні знати основні поняття актуарної математики, математичні моделі страхування життя і майна, методи їх дослідження. студенти повинні вміти розв’язувати основні задачі актуарної математики.