Марковські та напівмарковські процеси у стохостичних моделях систем
(МНП)

Курс: 4

Семестр: 21.1. Мета викладання дисципліни: ознайомити студентів із основними поняттями теорії марковських та напівмарковських процесів, методологією, методиками практичного моделювання дискретних марковських процесів на ЕОМ.

1.2. Завдання вивчення дисципліни: навчити студентів основам застосування теорії марковських процесів для розв’язання прикладних задач.

1.3. Компетенції, якими має володіти студент у процесі вивчення дисципліни: у результаті вивчення дисципліни студенти повинні знати основні поняття теорії марковських процесів, процесів відновлення, напівмарковських процесів; уміти застосовувати теоретичний матеріал для розв'язання практичних задач з викори­станням сучасного програмного забезпечення, а саме моделювання марковських та напівмарковських процесів з дискретним та неперервним часом, знаходження моментів зупинки для відповідних процесів, моделювання напівмарковських процесів через генератор, визначення генератора процесу.