Математичні моделі в економіці
(Економетрія)

Математичні методи в економіці