Методи обчислень
(Методи обчислень)

Курс – 4.
Семестр – 7
Годин – 90 (15 лк, 15 практ., 15 лаб., 45 сам. роб.)

Кредитів – 3

Метою дисципліни “Методи обчислень” є систематичне вивчення основних прийомів обчислювальної  математики на прикладах типових обчислювальних задач, вивчення основних  алгоритмів та методів розв’язування цих задач, а також обговорення  останніх досягнень в теорії чисельних методів.  Знання і досвід, набуті в цьому курсі, будуть корисними в майбутній практичній діяльності студентів при дослідженні прикладних процесів.

Завдання дисципліни сформувати у студентів достатні знання, вміння та навички, необхідні  для ефективного використання обчислювальних методів у своїй майбутній професійній діяльності, а також:

  - формування  та закріплення навичок роботи із комп’ютером;

  - розширення знань прикладних математичних пакетів;

  - поглиблення знань інформаційних технологій в галузі математичного  моделювання.