Основи актуарної математики
(Основи актуарної математики)

Основи актуарної математики