Додаткові розділи теорії ймовірностей і математичної статистики
(Дод розд ТЙМС)

Додаткові розділи теорії ймовірностей і математичної статистики