Літня практика. 1 курс
(ЛП1К)

Навчальна практика студентів є складовою частиною навчального процесу і проводиться з метою закріплення й поглиблення теоретичних знань, набуття навичок і досвіду самостійної практичної роботи на  персональному комп’ютері.

Програма практики студентів математичних спеціальностей передбачає проведення практики на 1 курсі (2 тижні після 2-го навчального семестру). Практика проходить у комп’ютерних класах навчального закладу  у формі виконання на комп’ютері певної кількості індивідуальних завдань відповідно до варіанту.

Для студентів факультету прикладної математики ЧНУ напряму підготовки «Інформатика».