Програмне забезпечення обчислювальних систем
(Програмне забезпечення обчислювальних систем)

Для студентів другого курсу напрямів підготовки 6.040301 - Прикладна математика, 6.040302 - Інформатика, 6.040303 - Системний аналіз (ОКР - бакалавр).