Стохастичні моделі фінансової математики
(Стохастичні моделі фінансової математики)

1.1. Мета викладання дисципліни: ознайомити студентів з основними поняттями детермінованих та стохастичних моделей фінансової математики як важливого інструмента фінансового аналізу й менеджменту, що широко застосовується при оцінці результатів і прогнозів ефективності фінансово-господарської діяльності.

1.2. Завдання вивчення дисципліни: навчити студентів основам застосування теорії випадкових процесів для розв’язування задач, що стосуються ринку цінних паперів.

1.3. Компетенції, якими має володіти студент у процесі вивчення дисципліни: у результаті вивчення дисципліни студенти повинні знати сучасні ймовірнісні методи дослідження вартості акцій та облігацій, формування портфеля інвестора на (В, S)-ринку у дискретному та неперервному випадках, оцінки вартості похідних цінних паперів, зокрема опціонів. Студенти повинні вміти застосовувати набуті знання до розв'язування різноманітних задач фінансової діяльності установ і підприємств. Вивчаючи дану дисципліну, студенти повинні вміти застосовувати сучасні комп'ютерні інформаційні технології.