Теорія ризику в страхуванні
(Теорія ризику в страхуванні)

Теорія ризику в страхуванні

Курс – 5.

Семестр – 9.

Годин –  (34 лк, 17 лаб., 18 сам. роб.)

Год. на тиждень – 3.

Кредитів – 7,5  .

Сучасна актуарна математика є повнокровною гілкою прикладної математики. Математична теорія ризику, теорія довірчого оцінювання – найважливіші розділи в актуарій математиці. В цьому курсі вивчатимемо класичну модель теорії ризику, деякі узагальнення цієї моделі. Основна увага буде зосереджена на вивченні ймовірності банкрутства в класичній моделі ризику при початковому капіталі u, дослідженні асимптотичної поведінки цієї ймовірності, можливість описати динамічну модель за допомогою стохастичних диференціалів та моделювання ризиків за допомогою ЕОМ.