Інформатика (історики)
(Інформатика (історики))

В умовах розвитку сучасного суспільства інформаційні технології глибоко проникають у життя людей. Вони дуже швидко перетворилися на життєво важливий стимул розвитку не тільки світової економіки, а й інших сфер людської діяльності. Зараз важко знайти сферу, в якій не використовуються інформаційні технології.

Застосування інформаційних технологій в науковій сфері та у сфері освіти складно переоцінити. Зараз важко уявити собі навчальний заклад, в якій би не був оснащений комп'ютерною технікою. Зараз існує маса електронних бібліотек, скористатися якими можна не виходячи з дому, що значно полегшує процес навчання і самоосвіти та сприяє розвитку наукових знань.

Інформатизація суспільства - це глобальний соціальний процес, що забезпечує:

- активне використання постійно розширюваного інтелектуального потенціалу суспільства;

- інтеграцію інформаційних технологій в наукові та виробничі види діяльності;

- високий рівень інформаційного обслуговування, доступність будь-якого члена суспільства до джерел достовірної інформації, візуалізацію інформації, що надається, значимість використовуваних даних.

Процеси, що відбуваються у зв'язку з інформатизацією суспільства, сприяють не тільки прискоренню науково-технічного прогресу, інтелектуалізації всіх видів людської діяльності, але і створенню якісно нового інформаційного середовища соціуму, що забезпечує розвиток творчого потенціалу індивіда.

Один з напрямків процесу інформатизації сучасного суспільства є інформатизація освіти - процес забезпечення сфери освіти методологією і практикою розробки та оптимального використання сучасних або, як їх прийнято називати, нових інформаційних технологій, орієнтованих на реалізацію психолого-педагогічних цілей навчання, виховання. Нові інформаційні технології значно розширюють можливості використання інформаційних ресурсів у різних галузях промисловості, а саме й в освіті.