Теорія множин та математична логіка
(TMML)

Теорія множин, математична логіка та теорія алгоритмів – фундаментальні розділи сучасної дискретної математики, що мають широкі застосування в багатьох навчальних дисциплінах як математичного, так і нематематичного спрямування. Особливо важливими вони є для  професійної підготовки математика-програміста, оскільки сприяють розвитку алгоритмічного мислення.

Навчальна дисципліна «Теорія множин та математична логіка» присвячена детальному розгляду моделей, об’єктів, структур, підходів і методів розв’язування типових прикладних задач теорії множин, теорії бінарних відношень, математичної логіки та теорії алгоритмів.