Узагальнені функції та їх застосування
(Узагальнені функції та їх застосування )

Теорія узагальнених функцій є важливим розділом функціонального аналізу, методи та ідеї якої широко використовуються як у математиці, так і у теоретичній фізиці, механіці, електротехніці.
Метою дисципліни є ознайомлення студентів з основами теорії узагальнених функцій та її застосуваннями.
У результаті вивчення дисципліни студенти повинні:
Знати:
- основні простори узагальнених функцій;
- основні операції над узагальненими функціями;
- властивості перетворення Фур’є та Лапласа узагальнених функцій;
- фундаментальні розв’язки основних операторів математичної фізики.
Вміти:
- застосовувати вивчений матеріал при розв’язуванні конкретних задач, зокрема задач математичної фізики.