Математичне моделювання та системний аналіз
(ММСА)

Суть математичного моделювання полягає в тому, що вихідний реальний об’єкт заміняється математичною моделлю і в подальшому ця модель вивчається з допомогою відповідних алгоритмів. Робота не з самим об’єктом а з моделлю дає можливість відносно швидко і детально вивчати реальні об’єкти. Методологія математичного моделювання бурно розвивається і охоплює все нові сфери – від технічних систем до складних економічних і соціальних систем. Без застосування математичного моделювання ні один технологічний, екологічний чи економічний проект не розглядається. На сьогоднішній день математичне моделювання є неминучою складовою науково-технічного прогресу. Побудова математичних моделей є необхідною для всіх спеціальних дисципліни.