Теорія міри та інтеграла
(Теорія міри та інтеграла)

 • Мета і завдання курсу
  • Ø познайомитись із поняттям множини, типами систем множин і потужність множини;
  • Ø вивчити поняття адитивної функції і міри, метод Каратеодорі продовження міри і освоїти поняття міри Лебеґа;
  • Ø засвоїти поняття вимірної функції і вивчити основні властивості вимірних функцій;
  • Ø освоїти поняття інтеграла Лебеґа і вивчити основні його властивості;
  • Ø довести диференційовність монотонних функцій і освоїти поняття абсолютно неперервної функції.
 • Студент повинен знати
  • Ø поняттям множини, типи систем множин і потужність множини;
  • Ø поняття адитивної функції і міри, метод Каратеодорі продовження міри і поняття міри Лебеґа;
  • Ø поняття вимірної функції і основні властивості вимірних функцій;
  • Ø поняття інтеграла Лебеґа і основні його властивості;
  • Ø теорему про диференційовність монотонних функцій і поняття абсолютно неперервної функції
 • Студент повинен уміти

 • Ø виконувати операції над множинами, розрізняти типи систем множин і обчислювати потужність множини;
 • Ø здійснювати продовження міри за Каратеодорі та обчислювати міру Лебеґа вимірних множин;
 • Ø уміти застосовувати  основні властивості вимірних функцій до розв’язання задач на вимірні функції;
 • Ø обчислювати інтеграл Лебеґа вимірних функцій і застосовувати основні його властивості;