Математичне моделювання систем з імпульсною дією
(ММСІД)


Математичне моделювання систем з імпульсною дією (для спеціалістів)

У курсі вивчаються звичайні диференціальні рівняння з імпульсною дією, наводиться класифікація систем таких рівнянь (системи з фіксованими і нефіксованими моментами  імпульсної дії, розривні динамічні системи), вводяться основні поняття та означення, детальніше вивчаються імпульсні системи лінійних рівнянь. Поряд з чисто теоретичним матеріалом, розглядаються можливості математичного пакету MathCad, зокрема, мова програмування, функції для роботи з матрицями, функції для розв’язування систем звичайних диференціальних рівнянь без імпульсної дії. Вивчається, як застосувати перераховані можливості пакету MathCad для математичного моделювання систем з імпульсною дією, розв’язування початкової і крайової задач для лінійних систем з фіксованими моментами імпульсної дії.
Лектор: Сопронюк Т. М. , канд. ф.-м.н., доцент