Основи Internet-технологій
(OIT)

Інтернет-технології – технології створення та підтримки різноманітних інформаційних ресурсів в мережі Інтернет та інших комп’ютерних мережах.

Навчальна дисципліна «Основи Internet-технологій» присвячена детальному вивченню мови розмітки гіпертекстових документів HTML та скриптової мови JavaScript.