Об'єктно-орієнтоване програмування
(Об'єктно-орієнтоване програмування)

Метою викладання дисципліни є поглиблене оволодіння сучасними технологіями програмування на С++  з використанням класів, успадкування і поліморфізму.