Операційні системи (коледж)
(ОС(коледж))

„Операційні системи”

Курс розроблений з метою ознайомлення студентів із фундаментальними принципами проектування і реалізації операційних систем, дозволяє ознайомитися з окремими аспектами функціонування операційних систем на практиці. Завданням вивчення дисципліни є сформувати у студентів уявлення про будову та принципи роботи, стан і перспективи розвитку сучасних операційних систем.