Visual Basic for Application
(VBA)

Назва дисципліни: Мова програмування Visual Basic for Application

Шифр дисципліни:

Курс – 2.

Семестр –  4.

Годин – 144 (18 лк, 36 лаб, 90 сам. роб.)

Год. на тиждень – 1, 2.

Кредитів – 4.

Дисципліна самостійного вибору ВНЗ.

 

Мета дисципліни — вивчення теоретичних основ і принципів розроблення  програмних засобів, які працюють  у операійній системі Windows.Студенти ознайомляться із програмуванням на мові Visual Basic, набудуть практичних навичок по  використанню сетодів VB  роботи із графічними зображеннями, складними структурами, засобами  роботи із базами даних.

Студенти набудуть практичних навичок для роботи з середовищами програму­вання Visual Basic for Application для  офісного пакету Mi­cro­soft Office (Word, Excel, Power Point), вмітимуть використовувати діалекти.

Студенти повинні знати поняття алгоритму, основні структури алгоритму, алгоритмізації завдань, поняття інтерфейсу.

Студенти повинні вміти створювати інтерфейсну та алгоритмічну частину задачі, користуватися стандартними методами для роботи із графікою, структурою бази даних, класами стандартних елементів, розширеннями Script  та Net.

Методи викладання та навчання: лекції, лабораторні заняття.

Екзамен.