Дискретна математика (для спеціальності "Прикладна математика")
(DM-PM)

Дискретна математика – фундаментальна математична дисципліна, що широко застосовується в математичній кібернетиці, комп’ютерній математиці та програмуванні, при створенні автоматизованих систем керування та проектування, засобів передачі й обробки інформації, а також при розв’язуванні багатьох технічних та економічних задач.

Навчальна дисципліна «Дискретна математика» присвячена детальному розгляду моделей, об’єктів, структур, підходів і методів розв’язування типових прикладних задач теорії мінімізації булевих функцій, комбінаторного аналізу, теорії рекурентних співвідношень та теорії графів.