Сучасні СУБД
(Мова SQL)

Мета викладання дисципліни “Мова SQL-запитів ” — познайомити студентів з теоретичними аспектами сучасних технологій розробки розподілених SQL- додатків та дати визначені практичні навички розробки додатків баз даних з архітектурою клієнт/сервер. Завдання вивчення дисципліни: навчити студентів можливостям та функціям мови SQL, які реалізовані в найбільш розповсюджених СУБД та визначені в стандарті ANSI/ISO для SQL.