Технології програмування на Java
(Мова програмування Java)

Навчальна програма з курсу «Технології програмування на Java» охоплює теоретичні основи і принципи, а також практичні навички побудови крос-платформених додатків засобами мови програмування Java. Наводиться огляд мови програмування Java, особливості синтаксису; розглядається спадковість й роль інтерфейсів у мові програмування Java, особливості застосування шаблонів проектування, перехоплення виключень, а також такі можливості Java, як анотації та generics. Вивчаються принципи побудови GUI-програм із застосуванням Swing Application Framework, а також поняття сервлетів та JSP-сторінок.