Обчислювальні методи (інф.)
(ОМ_інф)

У курсі “Обчислювальні методи” вивчаються питання побудови, обґрунтування та практичного застосування алгоритмів наближеного розв’язування  різних класів математичних задач. Найбільша увага приділяється фундаментальним розділам числових методів: числовому розв’язуванню систем лінійних алгебраїчних рівнянь і нелінійних рівнянь та систем, інтерполюванню та апроксимації функцій, числовому інтегруванню та диференціюванню, розв’язуванню початкової та крайових задач для звичайних диференціальних рівнянь.