Математичний аналіз (2 семестр)
(Математичний аналіз (2 семестр))

Мета навчальної дисципліни

- вивчити диференціальне числення функцій однієї змінної;

- вивчити основні методи обчислення невизначених інтегралів;

- сформулювати основи знань з інтегрального числення функцій однієї змінної;

- дати основні поняття функцій двох змінних.
Завданням навчальної дисципліни є

- навчити основних методів диференціального числення;

- засвоєння студентами основних методів обчислення невизначених інтегралів;

- вироблення вмінь та навичок знаходження визначених інтегралів та основних методів застосування інтеграла до задач природознавства;

- формування у студентів алгоритмів обчислення частинних похідних функцій двох змінних та досліджень на екстремум.