Додаткові розділи теорії функцій
(ДРТФ)

Гармонійні та субгармонійні функції. Аналітичні функції багатьох комплексних змінних.