Вища математика з основами математичної статистики
(Вища математика)

Вища математика з основами математичної статистики для напряму підготовки 0705 - геграфія, економічна та соціальна геграфія