Комп'ютерні мережі
(Комп'ютерні мережі)

Мета  курсу: формування у студентів знань з теорії та технологій проектування, побудови й супроводження комп’ютерних мереж ЕОМ, навичок їх використання для створення та експлуатації програмно-апаратних систем для використання в локальних та глобальних  обчислювальних мережах.

Дисципліна «Комп'ютерні мережі» є логічним продовженням дисциплін «Програмування», «Програмне забезпечення ЕОМ». Знання та уміння, отримані під час вивчення дисципліни, можуть бути використані при вивченні дисциплін «Операційні системи», «Основи захисту інформації  в комп'ютерних мережах», «Технологія розробки розподілених баз даних». У рамках  курсу вивчаються основні поняття мережевих технологій, принципи опису функціювання і структури мережевих технологій у межах моделі OSI, сучасні стеки протоколів.  Опанування такого роду технологій дасть змогу студентам значно розширити область застосування своїх знань для майбутньої професії, а вивчення дисципліни дає основу для використання мережевих можливостей сучасних ОС при роботі в сучасних локальних та глобальних мереж.

Студент повинен знати: основи інформатики, апаратне й програмне  забезпечення комп'ютера на прикладі операційних систем Windows . Як результат вивчення дисципліни студенти повинні знати: основні поняття мережевих технологій, топології мереж, модель OSI, принципи опису функціювання мережевих технологій у межах моделі OSI, принципи архітектурної побудови (апаратне та програмне забезпечення) сучасних локальних та глобальних мереж, базові технології мереж та їх можливості, сучасні стеки протоколів, принципи побудови та функціювання стеку протоколів TCP/IP.

Студент повинен вміти: використовувати програмне забезпечення Cisco Packet Tracer (програмний симулятор роботи мережі) при проектуванні середньої за розміром  локальної мереж та налагодження різних мережевих пристроїв для організації  та побудови мережі; використовувати мережеві можливості сучасних ОС; використовувати різні програмні засоби діагностики роботи локальних мереж; налагоджувати та використовувати апаратні засоби при побудові реальних мереж.