Обробка зображень та мультимедія
(Обробка зображень та мультимедія)

Мета навчальної дисципліни “Обробка зображень та мультимедіа” є формування в студентів теоретичної бази знань з комп’ютерної графіки, умінь і навичок ефективного використання сучасних технологій у своїй діяльності, що має забезпечити формування у студентів компетентностей; оволодіння студентами методами використання комп’ютерних технологій, вивчення засобів обробки різної мультимедійної інформації за допомогою програм Adobe Photoshop, Corel Draw розгляд основних принципів та методів комп’ютерної графіки, ознайомлення з основними колірними моделями та алгоритмами комп’ютерної графіки, розгляд методів піксельної, векторної та фрактальної графіки, вивчення принципів та методів побудови візуальних сцен на моніторі комп’ютера, методів обробки візуальної та звукової інформації.

Завдання вивчення дисципліни “Обробка зображень та мультимедіа” є вивчення теоретичних основ, основних інструментальних програмних систем; оволодіння основними прийомами й придбання практичних навичок застосування технічних і програмних засобів. Формування в студентів бази знань, умінь і навичок, необхідних для ефективного використання сучасних мультимедійних технологій у навчально-пізнавальній діяльності; розвиток в студентів уміння самостійно опановувати та раціонально використовувати програмні засоби загального та спеціального призначення. Опанувати навички та прийоми роботи з графічною інформацією за допомогою програм Adobe Photoshop Corel Draw та навички налаштування, конфігурації системи, засвоєння засобів та методів збереження та обробки графічних інформаційних ресурсів для зміни якості та автоматизованого аналізу; вивчення способів та засобів програмного використання мультимедійних інформаційних ресурсів; засвоєння методів організації програмної взаємодії з зовнішніми апаратними мультимедійними засобами.