Математичне моделювання систем і процесів
(ДФР)

Мета викладання дисципліни: Курс „Диференціально-функціональні рівняння та їх застосування” є вибірковим при підготовці магістрів напряму підготовки „Соціальна інформатика”.

Завдання вивчення дисципліни: Метою та завданнями дисципліни “Диференціально-функціональні рівняння та їх застосування” є вивчення задач, що пов’язані із існуванням розвязку систем із запізненням, дослідження властивостей їх стійкості та періодичності. Аналіз точних та наближених методів побудови розв’язків.

Знання і досвід, набуті в цьому курсі, будуть корисними в майбутній практичній діяльності студентів при моделюванні на ЄОМ математичних моделей, що описуються диференціально-функціональними рівняннями.

Компетенції, якими має оволодіти студент у процесі вивчення дисципліни: у результаті вивчення дисципліни студенти повинні знати основні поняття та твердження з програмного матеріалу даного курсу; вміти їх застосовувати  при побудові та дослідженні прикладних процесів, що описуються диференціально-функціональними рівняннями.