Обчислювальні методи (п.м., сис.) 6 сем.
(ОМ_пм_сис_6)

У курсі “Обчислювальні методи” вивчаються питання побудови, обґрунтування та практичного застосування алгоритмів наближеного розв’язування  різних класів математичних задач. Найбільша увага приділяється фундаментальним розділам числових методів: числовому інтегруванню та диференціюванню, розв’язуванню початкової та крайових задач для звичайних диференціальних рівнянь.