Інформатика та комп`ютерна техніка
(Інформатика та комп`ютерна техніка)

(для студентів спеціальності «менеджмент» географічного факультету)