Використання обчислювальної техніки у навчальному процесі
(Використання обчислювальної техніки у навчальному процесі)

Курс “Використання обчислювальної техніки у навчальному процесі” призначений сформувати у студентів знання, уміння та навички, необхідні для навчання інформатики, використання засобів сучасної інформаційної технології при викладанні інших предметів.

Даний курс повинен розкрити значення обчислювальної техніки не тільки у навчальному процесі, а і в загальній і професійній освіті людини, забезпечити знання студентами таких понять, як сучасні засоби обчислювальної техніки, їх призначення і класифікація, типи шкільних ПЕОМ, основні характеристики шкільних ПЕОМ, типовий шкільний кабінет обчислювальної техніки, його призначення і обладнання, локальна мережа шкільних ПЕОМ, її функції і дидактичні можливості, основні види застосування ПЕОМ у навчальному процесі, створення і впровадження інформаційної технології навчання; недоліки і переваги комп’ютерного навчання; ПЕОМ як предмет навчання; види ППЗ; класифікація ППЗ; інструментальні засоби створення ППЗ; гіпертекстові системи; особливості організації і управління діяльності учнів у системі учень-вчитель-комп’ютер; теорія поетапного формування розумових дій і принципи використання ПЕОМ у навчальному процесі; перспективи використання обчислювальної техніки у сфері освіти; інформаційно-довідкові системи; можливості створення і зберігання в пам’яті ПЕОМ історії навчання кожного учня.