Основи WEB-дизайну та мультимедія технологій
(Основи WEB-дизайну та мультимедія технологій)

Мета викладання курсу: Курс "Основи WEB-дизайну та мультимедіа технології" включає: поняття мультимедіа технології; засоби мультимедіа технології; етапи і технологія створення продуктів мультимедіа технології; конструювання програмних засобів мультимедіа технології; конфігурація технічних засобів мультимедіа технології; реалізація статичних і динамічних процесів на мультимедіа засобах.

Завдання вивчення курсу: Фахівець, що спеціалізується в області інформатики повинен :

  • мати представлення: про поняття інформаційної системи, її складових частин, динамічний опис інформаційної системи; про можливості нових інформаційних технологій і шляхи їх застосування в технічних областях; про вплив комп'ютерної технології на наочність інформації; про представлення відеоінформації в інформаційних системах, про застосування інтерактивної графіки;

  • ставити і вирішувати завдання, пов'язані з організацією діалогу між людиною і інформаційною системою, засобами наявного інструментарію;

  • проводити вибирання інтерфейсних засобів, при побудові інформаційних систем;

Знати: інструментальні засоби комп'ютерної графіки і графічного діалогу в інформаційних системах; інструментальні засоби введення і редагування звукових фрагментів;

При вивченні курсу передбачається знання учбового матеріалу курсу "Інформаційні системи", що дозволяє розробку будь-якого мультимедіа продукту розглядається з точки розробки інформаційної системи. Студенти повинні мати уявлення про можливості, які має апаратура машин і е програмне забезпечення. Студенти повинні знати про можливість нарощування технічних засобів комп'ютера і підключення до машини пристроїв введення інформації (відео і аудіомагнітофонів, цифрових камер, сканерів) і демонстраційної техніки (моніторів, телевізорів, мультимедійних проекторів).