Комп'ютерні мережі та інтернет
(Комп'ютерні мережі та інтернет)

Метою вивчення дисципліни “Комп'ютерні мережі та інтернет” є навчання студентів виконанню таких типових задач їх майбутньої діяльності:

  • розроблення схем   локальних обчислювальних мереж або їх модернізації, в т.ч. зв’язку з Internet;
  • організація технічної експлуатації  комп’ютерних мереж;
  • налагодження технічних  і програмних засобів комп’ютерних мереж та їх регулярна    профілактика.

Завдання  дисципліни полягає в набутті студентами знань, навичок і умінь виконувати типові задачі їх майбутньої діяльності. Майбутній фахівець у складі групи фахівців або самостійно, використовуючи нормативно-технічну документацію та інформаційно-довідкові матеріали, повинен уміти:

  • розробляти структурні схеми локальних  обчислювальних мереж або модернізувати їх, вибираючи сумісне мережне обладнання, в т.ч. розробляти схеми зв’язку з Internet;
  • організовувати  та контролювати  експлуатацію  технічних і програмних  засобів комп’ютерних мереж;
  • виконувати налагоджувальні і профілактичні  роботи для технічних  і програмних засобів комп’ютерних мереж.