Програмування 2
(Програмування 2)

...програміст зобов’язаний володіти здібністю пер­шокласного математика до абстракції та логічного мис­лення у сукупності з едісонівським талантом споруджу­вати все що завгодно з нуля і одиниці, він повинен поєднувати в собі акуратність банківського клерка з про­никливістю розвідника, фантазією автора детективних романів з тверезою практичністю бізнесмена, а, крім того, мати смак до колективної праці...”

Академік А.П.Єршов

Поняття "алгоритмізація" та "програмування" тісно пов'язані між собою. Розв'язуючи будь-яку алгоритмічну задачу спочатку розробляється алгоритм цієї задачі, тобтобудується інформаційна таматематична моделі, а вже після цього розроблений алгоритм представляється обраною мовою програмування.

Отже, можна вважати, що побудова алгоритму є первинним кроком на шляху комп'ютерного розв'язання задачі, а реалізація його мовою програмування - вторинним кроком.

Метою даного курса є ознайомлення студентів з базовими алгоритмічними структурами, типами алгоритмів, найпростішими структурами даних, методами побудови алгоритмів, представлення розроблених алгоритмів мовою програмування С, вироблення навичок написання оптимальних програм щодо їх часової ефективноті, аналізу коректності кодів програм щодо ефективного використання можливостей мови програмування С та тестування розроблених алгоритмів.