Інформаційно-комунікаційні технології
(ІКТ)

Еволюція інформаційного суспільства веде до кардинальних змін у сфері виробництва, бізнесу, у соціальній сфері. Говорячи про інформаційне суспільство, мається на увазі не тільки поява оцифрованої інформації та електронних мереж. Трансформацію інформаційного суспільства слід розуміти в більш широкому сенсі, враховуючи соціальне значення таких понять, як інформація, комунікація і знання. Зрозуміти результати технологічних змін можна лише через вивчення соціальних характеристик інформаційного суспільства. Швидкий розвиток інформаційного середовища докорінно змінює структуру зайнятості та працевлаштування, сприяє появі нових професій і робочих місць. Інформаційне суспільство залучає все більше людей - учнів, виробників і споживачів. Люди в усьому світі сподіваються, що нові технології призведуть до здорового способу життя, великим соціальним свободам, зростаючому рівню знань і більш продуктивним методам забезпечення засобів до існування. Інформаційні технології сприяють розвитку у молодого покоління практичних навичок і професійних якостей. Для цього потрібно змінити освітні програми з урахуванням регіонально-значущих цілей і необхідних молодому поколінню практичних навичок. Для успішного розвитку різних сфер бізнесу та промисловості з допомогою інформаційних технологій необхідна реформа освіти, в результаті якої цілі і зміст освіти повинні змінитися відповідно до вимог сучасного суспільства