Математична логіка та теорія алгоритмів
(Математична логіка та теорія алгоритмів)

Впорядкування і пошук присутні майже в усіх практичних задачах обробки масивів інформації. При цьому методи впорядкування і пошуку залежать від структури даних. Необхідно аналізувати складні алгоритми і можливість їх реалізації на комп’ютері.

Мета курсу: вивчення методів організації, обробки і збереження інформації різної структури, аналіз ефективності різних алгоритмів, що реалізовані з використанням сучасних мов програмування, аналіз складності алгоритмів.

Студент повинен  знати: фундаментальні структури даних, основні методи сортування масивів і файлів, методи пошуку в таблицях та файлах, графи та деревовидні структури даних, елементи математичної логіки та теорії алгоритмів.

Студент повинен вміти: реалізувати на ПЕОМ методи впорядкування, програмно реалізувати методи пошуку, реалізувати на комп’ютері методи роботи із ускладненими структурами даних, аналізувати алгоритми.