Математичні моделі мікро та макроекономіки
(Математичні моделі мікро та макроекономіки)

Мета дисципліни – вивчення основних теоретичних концепцій мікроекономіки і макроекономіки та побудованих на їх основі математичних моделей.

Вивчаючи дисципліну, студенти познайомляться з основними економічними поняттями, які вивчаються у мікроекономіці та макроекономіці, концепціями та механізмами взаємодії економічних суб’єктів. Оволодівши цими знаннями, студенти навчаться використовувати основні принципи побудови та методи досліджень найбільш відомих математичних моделей при розв’язуванні прикладних економіко-математичних задач. Вони використовуватимуть ЕОМ для чисельного розв’язання деяких задач та ілюстрації властивостей величин, показників і параметрів моделей.

Курс поділено на 2 модулі. Перший  модуль включає розділи мікроекономіки, що стосуються теорії споживання,  теорії виробництва та рівноваги, другий – макроекономіки. Вивчення курсу закінчується складанням заліку. Курс читається у шостому семестрі. Вивчення курсу передбачає 90 годин, з них 45 аудиторних (15 лекційних та 30 лабораторни заняття). У тиждень передбачено 1 лекційна та 2 лабораторних години.