Математичні моделі мікро та макроекономіки
(Математичні моделі мікро та макроекономіки)

Мета дисципліни – вивчення основних теоретичних концепцій мікроекономіки і макроекономіки та побудованих на їх основі математичних моделей.

Вивчаючи дисципліну, студенти познайомляться з основними економічними поняттями, які вивчаються у мікроекономіці та макроекономіці, концепціями та механізмами взаємодії економічних суб’єктів. Оволодівши цими знаннями, студенти навчаться використовувати основні принципи побудови та методи досліджень найбільш відомих математичних моделей при розв’язуванні прикладних економіко-математичних задач. Вони використовуватимуть ЕОМ для чисельного розв’язання деяких задач та ілюстрації властивостей величин, показників і параметрів моделей.

Курс поділено на 3 модулі. Перший  модуль включає розділи мікроекономіки, що стосуються теорії споживання, другий – мікроекономіки, що стосуються теорії виробництва та рівноваги, третій – макроекономіки. Вивчення курсу закінчується складанням заліку. Курс читається у п’ятому семестрі. Вивчення курсу передбачає 108 годин, з них 51 аудиторна (17 лекційних та 34 лабораторних заняття). У тиждень передбачено 1 лекційна та 2 лабораторних години.